Hesja - partner Wielkopolski w Niemczech

Od wielu lat kraj związkowy Hesja wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w poszukiwaniach partnerów do współpracy w Polsce.

Działania te koncentrują się zwłaszcza na województwie wielkopolskim, które od roku 2000 jest regionem partnerskim Hesji. Oba regiony wspierają integrację Europy poprzez współpracę i żywą wymianę. Funkcję łącznika miedzy nimi pełni Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska, utworzone przez land Hesja w roku 1996 w Poznaniu.

Centrum współpracuje ściśle z agencją rozwoju regionalnego landu Hesja HTAI - Hessen Trade & Invest. Jego celem jest pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i pośredniczenie w podejmowaniu współpracy przez przedsiębiorstwa - przede wszystkim małe i średnie - z Hesji i Polski, realizacja projektów oraz inicjowanie kontaktów pomiędzy instytucjami działającymi w kraju związkowym Hesja oraz województwie wielkopolskim.

Zarówno w Hesji jak i w Wielkopolsce małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą podstawę przedsiębiorczości w regionie. Dla ich przedstawicieli zostały stworzone portale internetowe www.hesja-polska.pl oraz www.hessen-polen.de. Poza informacjami o regionach partnerskich można na nich znaleźć również oferty współpracy pochodzące od firm polskich i niemieckich.

Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
ul. Kosciuszki 95, lok. 214
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel.: +48 61 6267500
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Hessen Trade & Invest GmbH
Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.