Informacje

Hesja na targach Tour Salon 2018 w Poznaniu

29 edycja targów Tour Salon odbyła się w dniach 9 – 11 lutego 2018 w Poznaniu i przyciągnęła wystawców z 16 krajów oraz tysiące zwiedzających. Tour Salon – to specjalistyczne targi regionów i produktów turystycznych,  jedno z najważniejszych miejsc spotkań branży turystycznej w Polsce, wydarzenie organizowane nie tylko dla specjalistów ale również – a może przede wszystkim – dla szerokiej publiczności (B2C) poszukującej inspiracji co do kierunku i charakteru wyjazdów turystycznych.

Hesję na Tour Salon reprezentowała HA Hessen Agentur GmbH - spółka świadcząca usługi na rzecz kraju związkowego Hesja. Do zadań Hessen Agentur  należy m.in.  prowadzenie działań promocyjnych i wspieranie heskich inicjatyw gospodarczych realizowanych przez instytucje publiczne Landu. Celem wystąpienia  na targach Tour Salon było zacieśnienie partnerstwa Hesji i Wielkopolski oraz wzajemne lepsze poznanie oferty turystycznej obu regionów, dlatego też – po raz kolejny -  stoisko heskie zostało zlokalizowane w ramach kolektywnego wystąpienia Wielkopolski zorganizowanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną (WOT).  HA i WOT to partnerskie organizacje współpracujące ze sobą w zakresie turystyki  już od roku 2006.

Występując wspólnie na targach oba regiony – Kraj Związkowy Hesja i Województwo Wielkopolskie – wyrażają wolę dalszego wspierania integracji europejskiej drogą aktywnej wymiany i współpracy międzyregionalnej. Hessen Agentur doceniając wkład partnerów wielkopolskich we współpracę, przyznała w tym roku Międzynarodowym Targom Poznańskim oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej „Wyróżnienia za długoletnią współpracę i partnerstwo”. Wyróżnienia na ręce Prezesa Zarządu MTP – Pana Przemysława Trawy oraz Prezesa WOT – Pana Tomasza Wiktora wręczył w trakcie ceremonii otwarcia Targów Prezes Hessen Agentur – Pan Folke Mühlhölzer.

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu otwiera biuro we Frankfurcie nad Menem

Polska Agencja Inwestycji i Handlu powstała na początku 2017r. w Warszawie z przekształcenia Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Jej celem jest wspieranie inwestorów wchodzących na polski rynek, a także kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług za granicą. Zadania te realizowane będą, w dużej mierze, w oparciu o placówki krajowe (Regionalne Centra Obsługi Inwestora)  i zagraniczne (Zagraniczne Biura Handlowe).

Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu to sieć przedstawicielstw, których działalność koncentrować się będzie wokół wspierania polskiego eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach obcych, jak również przyciągania inwestorów zagranicznych do Polski. Docelowo, zorganizowanych zostanie 70 Biur w krajach o największym potencjale rozwojowym dla polskich firm.

W Niemczech, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH powstaje we Frankfurcie nad Menem. Jego oficjalne otwarcie przewidziane jest w połowie IV. kwartału 2017. Placówka we Frankfurcie, jako jedyne biuro przedstawicielskie PAIH w Niemczech przejmie dotychczasowe zadania – głównie w zakresie wsparcia informacyjnego przedsiębiorstw - zlikwidowanego w marcu br. Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie oraz przewidzianego do likwidacji Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

 

Hesja na targach ITM Polska 2017 w Poznaniu

W dniach 6.-9.06.2017 odbyły się w Poznaniu targi ITM Polska 2017.  Targi ITM (Innowacje, Technologie, Maszyny), to największa impreza targowa w dziedzinie nowych technologii przemysłowych w Polsce. W bieżącym roku wzięło w niej udział ponad 1000 wystawców z 27 krajów. Ok. 50% wystawców – to wystawcy zagraniczni. Z Niemiec pochodziła największa reprezentacja zagraniczna: 134 firmy. Trzynaście firm z Hesji zaprezentowało swoją ofertę m. in. w takich dziedzinach jak szybkoobrotowe wrzeciona, kompresory, podzespoły hydrauliczne, obrabiarki, czujniki, technika automatyzacji.

Heskie stoisko kolektywne, które tworzyły firmy: IMT GmbH, Alfred Jäger GmbH, Komptec GmbH, Primosensor GmbH oraz Systemtechnik Hölzer GmbH zorganizowała Hessen Trade & Invest, Wiesbaden przy wsparciu Heskiego Ministerstwa Gospodarki, Energii, Transportu i Rozwoju Regionalnego oraz współpracy Związku Izb Przemysłowo-Handlowych Kraju Związkowego Hesja, Frankfurt nad Menem i współdziałaniu Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska w Poznaniu. 7. czerwca, w drugim dniu trwania targów, na stoisku heskim zorganizowane zostało spotkanie (get-together) dla firm oraz partnerów z gospodarki i polityki, w którym udział wzięli Sekretarz Stanu ds. Europejskich Kraju Związkowego Hesja – Mark Weinmeister oraz Wicekonsul Generalna Niemiec ds. Gospodarczych – Christiane Botschen. 

Kraj Związkowy Hesja od lat wspiera przedsiębiorców – zwłaszcza w sektorze małych i średnich firm - w poszukiwaniu partnerów gospodarczych w Polsce. Wielkość wymiany handlowej między Hesją a Polską stale rośnie. W 2015r. eksport z Hesji do Polski osiągnął poziom 2,7 mld EUR wzrastając w stosunku do 2014 roku aż o 23%. Z kolei import polskich towarów i usług do Hesji wzrósł o 11,7% osiągając wielkość 2,5 mld EUR. Dane te potwierdzają tezę, iż wiele heskich firm postrzega Polskę jako kraj o wszechstronnych możliwościach współpracy gospodarczej.

 

Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
Al. Niepodległości 16/18, B533
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel./Fax: +48 61 8541353
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Hessen Trade and Invest
Konradinerallee 9
D - 65189 Wiesbaden

dr Margarete Kessler
Tel.: 00 49 6 11 / 9 50 17 - 84 73
margarete.kessler@htai.de

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.