Informacje

Hesja na targach Tour Salon 2017 w Poznaniu

Tour Salon – specjalistyczne targi regionów i produktów turystycznych - to jedno z najważniejszych miejsc spotkań branży turystycznej w Polsce. 28 edycja targów Tour Salon odbyła się w tym roku w dniach 6 – 9 lutego i przyciągnęła wystawców z 20 krajów oraz tysiące zwiedzających. Targi te są wydarzeniem organizowanym nie tylko dla specjalistów ale również – a może przede wszystkim – dla szerokiej publiczności (B2C) poszukującej inspiracji co do kierunku i charakteru wyjazdów turystycznych.

Hesję na Tour Salon reprezentowała HA Hessen Agentur GmbH. Hessen Agentur to spółka świadcząca usługi na rzecz kraju związkowego Hesja. Realizuje projekty, kampanie i działania promocyjne i pełni rolę doradcy i think tanku. Jej głównym zadaniem jest jak najlepsze wspieranie landu Hesja i innych instytucji publicznych w osiąganiu ich celów w ramach heskich inicjatyw gospodarczych. Celem wystąpienia  na targach Tour Salon było zacieśnienie partnerstwa Hesji i Wielkopolski oraz wzajemne lepsze poznanie oferty turystycznej obu regionów.

Stoisko heskie zostało zlokalizowane w ramach kolektywnego wystąpienia Wielkopolski zorganizowanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną (WOT). HA i WOT to partnerskie organizacje współpracujące ze sobą w zakresie turystyki już od ponad 10 lat. Występując wspólnie na targach oba regiony – Kraj Związkowy Hesja i Województwo Wielkopolskie – wyrażają wolę dalszego wspierania integracji europejskiej drogą aktywnej wymiany i współpracy międzyregionalnej.Hesja na targach ITM Polska 2016 w Poznaniu

W dniach 7.-10.06.2016 odbyły się w Poznaniu targi ITM Polska 2016.  Targi ITM Polska promują innowacje wspierające rozwój firm, technologie będące przyszłością branży a także maszyny będące przykładem implementacji najnowocześniejszych rozwiązań na grunt przemysłu. Targi ITM to największa impreza targowa w dziedzinie nowych technologii przemysłowych w Polsce. W bieżącym roku wzięło w niej udział niemal 1 000 wystawców z blisko 20 krajów. Z Polski pochodziło ok. 50% wystawców. Z Niemiec, w tym z Hesji pochodziła największa reprezentacja zagraniczna.

Dziesięć firm heskich zaprezentowało swoją ofertę m. in. w takich dziedzinach jak szybkoobrotowe wrzeciona, podzespoły hydrauliczne, obrabiarki, turbiny gazowe, technika automatyzacji i technika próżniowa. Heskie stoisko kolektywne, które tworzyły firmy: Alfred Jäger GmbH, IMT GmbH, Innomatec Test- und Sonderanlagen GmbH, Inosol GmbH oraz Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH zorganizowała Hessen Trade & Invest GmbH, Wiesbaden przy wsparciu heskiego Ministerstwa Gospodarki, Energii, Transportu i Rozwoju Regionalnego oraz współpracy Związku Izb Przemysłowo-Handlowych Kraju Związkowego Hesja, Frankfurt nad Menem i współdziałaniu Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska w Poznaniu

Od wielu lat Kraj Związkowy Hesja wspiera przedsiębiorców przy wyszukiwaniu partnerów do współpracy w Polsce. Wielkość wymiany handlowej między Hesją a Polską stale rośnie. Bilans obrotów jest dość zrównoważony. W 2015r. eksport z Hesji do Polski osiągnął poziom 2,7 mld EUR, wzrastając w stosunku do 2014 roku aż o 23%. Z kolei import polskich towarów i usług do Hesji wzrósł o 11,7% osiągając wielkość 2,5 mld EUR. Potwierdza to tezę, iż wiele heskich firm postrzega Polskę jako kraj o wielkich szansach i wszechstronnych możliwościach inwestycyjnych.

 

 

Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt zmienia siedzibę

22 lutego 2016 r. rozpoczęła się przeprowadzka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Pierwsze wydarzenie dla publiczności, które ma odbyć się już pod nowym adresem, zaplanowano na 15 marca.

Nową siedzibą Instytutu stanie się skrzydło zamku położonego w centrum Darmstadt. Dzięki temu instytucja, która dotąd funkcjonowała w trzech różnych lokalizacjach miasta, znajdzie się w całości pod jednym dachem. Z nową siedzibą zintegrowana zostanie biblioteka Instytutu licząca ponad 70 000 woluminów. Jest ona uważana za największy w Niemczech zbiór książek i archiwów związanych tematycznie z Polską.

Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt (Hesja) istnieje od 1980 roku. Powstał dzięki zaangażowaniu wybitnego tłumacza literatury polskiej w Niemczech Karla Dedeciusa, który był też pierwszym dyrektorem placówki. Instytut stawia sobie za cel pogłębianie wiedzy na temat kulturalnego, duchowego i społecznego życia Polaków i Niemców. Prowadzi również badania na temat polskiego społeczeństwa, a także polsko-niemieckich stosunków w kontekście integracji europejskiej. Instytucja funkcjonuje dzięki wsparciu ze strony poszczególnych krajów związkowych Niemiec (w tym Hesji) oraz państwa niemieckiego.

 Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
Al. Niepodległości 16/18, B533
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel./Fax: +48 61 8541353
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Hessen Trade and Invest
Konradinerallee 9
D - 65189 Wiesbaden

dr Margarete Kessler
Tel.: 00 49 6 11 / 9 50 17 - 84 73
margarete.kessler@htai.de

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.