Informacje

Hesja na targach ITM Polska 2017 w Poznaniu


W dniach 6.-9.06.2017 odbyły się w Poznaniu targi ITM Polska 2017.  Targi ITM (Innowacje, Technologie, Maszyny), to największa impreza targowa w dziedzinie nowych technologii przemysłowych w Polsce. W bieżącym roku wzięło w niej udział ponad 1000 wystawców z 27 krajów. Ok. 50% wystawców – to wystawcy zagraniczni. Z Niemiec pochodziła największa reprezentacja zagraniczna: 134 firmy. Trzynaście firm z Hesji zaprezentowało swoją ofertę m. in. w takich dziedzinach jak szybkoobrotowe wrzeciona, kompresory, podzespoły hydrauliczne, obrabiarki, czujniki, technika automatyzacji.

Heskie stoisko kolektywne, które tworzyły firmy: IMT GmbH, Alfred Jäger GmbH, Komptec GmbH, Primosensor GmbH oraz Systemtechnik Hölzer GmbH zorganizowała Hessen Trade & Invest, Wiesbaden przy wsparciu Heskiego Ministerstwa Gospodarki, Energii, Transportu i Rozwoju Regionalnego oraz współpracy Związku Izb Przemysłowo-Handlowych Kraju Związkowego Hesja, Frankfurt nad Menem i współdziałaniu Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska w Poznaniu. 7. czerwca, w drugim dniu trwania targów, na stoisku heskim zorganizowane zostało spotkanie (get-together) dla firm oraz partnerów z gospodarki i polityki, w którym udział wzięli Sekretarz Stanu ds. Europejskich Kraju Związkowego Hesja – Mark Weinmeister oraz Wicekonsul Generalna Niemiec ds. Gospodarczych – Christiane Botschen. 

Kraj Związkowy Hesja od lat wspiera przedsiębiorców – zwłaszcza w sektorze małych i średnich firm - w poszukiwaniu partnerów gospodarczych w Polsce. Wielkość wymiany handlowej między Hesją a Polską stale rośnie. W 2015r. eksport z Hesji do Polski osiągnął poziom 2,7 mld EUR wzrastając w stosunku do 2014 roku aż o 23%. Z kolei import polskich towarów i usług do Hesji wzrósł o 11,7% osiągając wielkość 2,5 mld EUR. Dane te potwierdzają tezę, iż wiele heskich firm postrzega Polskę jako kraj o wszechstronnych możliwościach współpracy gospodarczej.

 

Hesja na targach Tour Salon 2017 w Poznaniu

Tour Salon – specjalistyczne targi regionów i produktów turystycznych - to jedno z najważniejszych miejsc spotkań branży turystycznej w Polsce. 28 edycja targów Tour Salon odbyła się w tym roku w dniach 6 – 9 lutego i przyciągnęła wystawców z 20 krajów oraz tysiące zwiedzających. Targi te są wydarzeniem organizowanym nie tylko dla specjalistów ale również – a może przede wszystkim – dla szerokiej publiczności (B2C) poszukującej inspiracji co do kierunku i charakteru wyjazdów turystycznych.

Hesję na Tour Salon reprezentowała HA Hessen Agentur GmbH. Hessen Agentur to spółka świadcząca usługi na rzecz kraju związkowego Hesja. Realizuje projekty, kampanie i działania promocyjne i pełni rolę doradcy i think tanku. Jej głównym zadaniem jest jak najlepsze wspieranie landu Hesja i innych instytucji publicznych w osiąganiu ich celów w ramach heskich inicjatyw gospodarczych. Celem wystąpienia  na targach Tour Salon było zacieśnienie partnerstwa Hesji i Wielkopolski oraz wzajemne lepsze poznanie oferty turystycznej obu regionów.

Stoisko heskie zostało zlokalizowane w ramach kolektywnego wystąpienia Wielkopolski zorganizowanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną (WOT). HA i WOT to partnerskie organizacje współpracujące ze sobą w zakresie turystyki już od ponad 10 lat. Występując wspólnie na targach oba regiony – Kraj Związkowy Hesja i Województwo Wielkopolskie – wyrażają wolę dalszego wspierania integracji europejskiej drogą aktywnej wymiany i współpracy międzyregionalnej.Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
Al. Niepodległości 16/18, B533
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel./Fax: +48 61 8541353
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Hessen Trade and Invest
Konradinerallee 9
D - 65189 Wiesbaden

dr Margarete Kessler
Tel.: 00 49 6 11 / 9 50 17 - 84 73
margarete.kessler@htai.de

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.