Ochrona danych

Tłumaczenie służy wyłącznie do celów informacyjnych. Prawnie wiążąca jest wersja niemiecka.

 

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, heskiej Ustawy o ochronie danych i swobodzie przepływu informacji (HDSIG) a także innych krajowych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich oraz innych uregulowań z tego obszaru jest

Hessen Trade & Invest GmbH

Konradinerallee 9
D-65189 Wiesbaden
Tel.: +49 611 95017 80
E-mail:info@hessen-agentur.de
Dyrektorzy zarządzający: Folke Mühlhölzer (prezes), Dr. Rainer Waldschmidt
strona internetowa:www.hessen-agentur.de

 

Kontakt do inspektora ochrony danych po stronieadministratora:

Tel.: +49 611 95017 8286
Faks: +49 611 95017 8415
E-mail:datenschutzbeauftragter@hessen-agentur.de

 

Dane osobowe

Dane osobowe obejmują informacje, które pozwalają pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować daną osobę fizyczną, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

1. Przechowywanie danych osobowych w naszym systemie zarządzania relacjami z klientami (CRM)

Opis i zakres przetwarzania danych: Kiedy kontaktują się Państwo z nami w celach biznesowych, zapisujemy Państwa dane osobowe w naszym systemie zarządzania relacjami z klientami i w nieregularnych odstępach czasu informujemy o aktualnościach z naszego obszaru działalności i wydarzeniach (nie wysyłamy newsletterów).

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymagane prawem, umową ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania nam swoich danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi powierzone naszej spółce zadanie publiczne dotyczące wspierania rozwoju gospodarczego kraju związkowego Hesja (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Cel przetwarzania danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi kontaktów biznesowych i przesyłania informacji w ramach realizacji powierzonego nam zadania publicznego dotyczącego wspierania rozwoju gospodarczego Hesji.

Okres przechowywania danych: Dane są usuwane, gdy przestają być konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Regularnie, najrzadziej co trzy lata, sprawdzamy, czy konieczne jest dalsze przechowywanie danych. Nie dotyczy to przypadków, gdy usunięcie danych byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami umownymi, w szczególności z narzuconymi okresami przechowywania.

 

2. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową w dowolnym momencie, bez konieczności rejestracji lub podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak za każdym razem, gdy odwiedzacie Państwo tę witrynę, nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputera, na którym została otwarta.

Opis i zakres przetwarzania danych: Podczas odwiedzania strony automatycznie gromadzone są następujące dane:

  • typ i wersja przeglądarki,
  • system operacyjny,
  • strona internetowa, z której przeszliście Państwo na naszą stronę (URL strony odsyłającej),
  • odwiedzana podstrona,
  • data i godzina odwiedzin,
  • adres IP.

Gromadzenie danych związanych z udostępnieniem strony internetowej i przechowywanie ich w plikach dziennika jest niezbędne do funkcjonowania witryny.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Podstawą prawną czasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).

Cel przetwarzania danych: Czasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. Adres IP użytkownika musi być przechowywany w czasie trwania sesji. Celem przechowywania danych w plikach dziennika jest zapewnienie funkcjonalności i stabilności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dane nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Powyższe cele stanowią nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych: Dane są usuwane, gdy przestają być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. Dane przechowywane w plikach dziennika są usuwane po upływie maksymalnie siedmiu dni.

 

3. Kontakt przez e-mail

Opis i zakres przetwarzania danych: Kiedy kontaktujecie się Państwo z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail, dane osobowe przesłane wraz z mailem są zapisywane.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie nadawcy. Jeżeli kontakt drogą mailową ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Cel przetwarzania danych: Przetwarzanie danych osobowych z wiadomości e-mail służy nam wyłącznie do procesowania zapytania.

Okres przechowywania danych: Dane są usuwane, gdy przestają być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych wysłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu konwersacji z użytkownikiem. Konwersacja jest zakończona, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Nie dotyczy to przypadków, gdy usunięcie danych jest sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami umownymi, w szczególności z narzuconymi okresami przechowywania.

 

4. Przekazywanie danych osobowych między Hessen Trade & Invest GmbH a Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska

Opis i zakres przetwarzania danych: W związku z pośredniczeniem w kontaktach między instytucjami niemieckimi i polskimi między Hessen Trade & Invest GmbH a Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja – Polska mogą być przekazywane zwłaszcza takie dane jak nazwiska, dane kontaktowe, obszary zainteresowania i stanowiska/funkcje w biznesie, polityce, stowarzyszeniach itp.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto podstawą prawną jest zadanie publiczne powierzone Hessen Trade & Invest GmbH polegające na promowaniu działalności gospodarczej w Hesji (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Cel przetwarzania danych: Przetwarzanie danych osobowych służy wspieraniu współpracy Hesji i Polski.

Okres przechowywania danych: Dane są usuwane, gdy przestają być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Dzieje się tak, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została zakończona. Nie dotyczy to przypadków, w których usunięcie danych byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami umownymi, w szczególności z narzuconymi okresami przechowywania.

 

5. Przekazywanie danych osobowych

Hessen Trade & Invest GmbH nie przekazuje Państwa danych osobom trzecim, chyba że wcześniej jednoznacznie wyrazili Państwo na to zgodę lub przekazanie danych jest wymagane lub dozwolone przez prawo. Wyjątkami są partnerzy świadczący usługi na rzecz Hessen Trade & Invest GmbH niezbędni do zrealizowania stosunku umownego, którym zleciliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszymi wytycznymi w ramach umowy zlecenia. Jeśli Hessen Trade & Invest GmbH jako usługodawcy lub instytucji odpowiedzialnej za realizację projektu została powierzona przez Kancelarię Kraju Związkowego Hesja lub jedno z ministerstw tego kraju opieka nad projektem lub kampanią, dane zgromadzone w kontekście danego projektu lub kampanii mogą również zostać przekazane do odpowiedniego zleceniodawcy. W przypadku kiedy dane działanie nie jest realizacją zadania, podstawą prawną jest uzasadniony interes Hessen Trade & Invest GmbH i odpowiedniego zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes polega zwłaszcza na ocenie powodzenia danego projektu lub kampanii. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania przepisów o ochronie danych.

 

6. Wykorzystywanie niezbędnych plików cookie

Opis i zakres przetwarzania danych: Aby uatrakcyjnić odwiedziny na naszych stronach internetowych i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy na różnych podstronach tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu.

Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby otrzymywać informacje o stosowaniu plików cookie i móc indywidualnie podjąć decyzję o ich zapisywaniu w każdym konkretnym przypadku, nie wyrazić zgody w konkretnym przypadku lub nie wyrazić jej w ogóle. Po deaktywacji plików cookie funkcjonalności naszej strony internetowej mogą być ograniczone. Materaiły zamieszczone pod poniższymi linkami pokazują, jak można dostosować ustawienia w popularnych przeglądarkach:

Jeśli odwiedzając naszą stronę korzystacie Państwo z różnych urządzeń (np. komputera, smartfonu, tabletu itp.), powinniście Państwo upewnić się, że preferowane ustawienia plików cookie zostały uwzględnione w każdej przeglądarce i na każdym urządzeniu.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przy użyciu technicznie niezbędnych plików cookie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cel przetwarzania danych: Celem korzystania z technicznie niezbędnych plików cookie jest uatrakcyjnienie odwiedzin na naszej stronie internetowej oraz umożliwienie korzystania z niektórych funkcji, takich jak wybór języka, przechowywanie artykułów w koszyku lub rozpoznawanie przeglądarki po rejestracji w panelu dla zarejestrowanych użytkowników strony. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie są dostępne bez wykorzystania plików cookie. Do skorzystania z tych funkcji konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po odwiedzinach na innej stronie. Jest to również nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane użytkownika zbierane przez pliki cookie nie są wykorzystywane do profilowania użytkowników.

Okres przechowywania: Używamy sesyjnych plików cookie. Plik sesyjny to taki plik cookie, który jest automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika.

 

7. Mapy zagnieżdżone

  • Korzystanie z Open StreetMap
    Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy fragmenty map pochodzące z projektu Open Data OpenStreetMap (OSM).

W przypadku wyrażenia zgody na przekazanie danych informacje dot. korzystania z witryny (np. adres IP) są przekazywane w celu pobrania tak zwanych kafelków (fragmentów map). W zależności od tego, które kafelki Pańśtwo odwiedzają, dane te mogą być przesyłane również do krajów spoza Niemiec i Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do USA. Główne serwery i infrastruktura są obecnie zlokalizowane w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Ta usługa jest usługą open source i w jej przypadku nie mamy wpływu na związane z nią procesy gromadzenia i przetwarzania danych. W takim przypadku zebrane informacje mogą być przekazywane osobom trzecim, przetwarzane na zlecenie osób trzecich jak również łączone z innymi danymi osobowymi użytkownika. Nie mamy jednak żadnych informacji na temat tych procesów.

Można zapobiec gromadzeniu danych przez OpenStreetMap poprzez niekorzystanie z map.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych osobowych przez OpenStreetMap znajdą Państwo pod adresemhttp://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Strona nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, stajecie się Państwo "osobą, której dotyczą dane" w rozumieniu RODO i przysługują Państwu wobec administratora następujące prawa:

Prawo dostępu do danych: Mają Państwo prawo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; w szczególności, mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, prawie do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, prawie do odwołania, o pochodzeniu danych, jeśli nie zostały one zgromadzone przez nas, a także o stosowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz o istotnych szczegółach dotyczących tych procesów.

Prawo do sprostowania: Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo żądania niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas.

Prawo do usunięcia: Zgodnie z art. 17 RODO macie Państwo prawo żądać usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile przetwarzanie tych danych nie jest niezbędne do realizacja prawa do wolności opinii i prawa do informacji, do wypełnienia zobowiązania prawnego, nie leży w interesie publicznym lub nie jest niezbędne do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia: Zgodnie z art. 18 RODO mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się niezgodne z prawem, a jednak odmawiają Państwo usunięcia danych, których już nie potrzebujemy, ponieważ to Państwo ich potrzebują, aby dochodzić swoich roszczeń prawnych, realizować je lub ich bronić lub jeżeli złożyliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do przenoszenia danych: Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie obowiązującym i nadającym się do odczytu maszynowego lub do żądania przekazania danych innemu administratorowi.

Prawo do wniesienia skargi: Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły możliwe jest zwrócenie się do organu nadzorczego właściwego dla Państwa zwyczajowego miejsca zamieszkania lub naszej siedziby. W tym drugim przypadku właściwym organem nadzorczym jest: Heski Inspektor Ochrony Danych (Hessischer Datenschutzbeauftragter), adres dla odwiedzających: Gustav-Stresemann-Ring 1, D-65189 Wiesbaden, adres pocztowy: skrzynka pocztowa 3163, D-65021 Wiesbaden, e-mail: Poststelle@datenschutz.hessen.de, tel.: +49 611 1408 - 0, faks: +49 611 1408 - 900.

Prawo do sprzeciwu:Mają Państwo prawo do złożenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji, w której się Państwo znaleźli.
Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych w celu prowadzenia reklamy tego rodzaju.

Prawo do wycofania: Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu cofnięcia. Mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając e-mail na adres podany podczas rejestracji/składania zamówienia lub w każdym przypadku na adresinfo@htai.delub pocztą, na adres podany powyżej.

 

10. Bezpieczeństwo transmisji danych

W przypadku transmisji danych w otwartych sieciach, takich jak Internet, nie można zgodnie z aktualnym stanem techniki zagwarantować pełnej ochrony danych ani kompletnego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Dlatego prosimy o niewysyłanie do nas danych poufnych przez Internet (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) bez odpowiedniej ochrony. Wszystkie formularze na tej stronie, za pośrednictwem których gromadzone są dane osobowe, zostały zaszyfrowane przy użyciu protokołu TSL 1.2. Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z rozwojem możliwości technologicznych.

 

11. Zmiana naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego dostosowywania niniejszej deklaracji o ochronie danych, tak aby zawsze była zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi, jak również również w celu uwzględniania w niej na bieżąco zmian, które wprowadzamy w zakresie naszych usług, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Przy kolejnych Państwa odwiedzinach na naszej stronie obowiązywać będzie deklaracja o ochronie danych aktualna na dzień danej wizyty.

 

Ostatnia aktualizacja: maj 2020

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.