Hesja

Położona w centralnych Niemczech Hesja liczy 6 milionów mieszkańców, zajmuje powierzchnię nieco ponad 21 000 km kwadratowych i jest jednym z 16 krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Głównymi miastami Hesji są: Frankfurt nad Menem, Wiesbaden (stolica landu), Kassel, Darmstadt.

W Hesji południowej (aglomeracja Frankfurtu n. Menem) znajduje się węzeł komunikacyjny transportu kołowego, szynowego i powietrznego, centrum mobilności i komunikacji, gospodarki finansowej, handlu, logistyki, targów oraz usług okołobiznesowych, zapewniając idealne warunki dla działalności gospodarczej. Potwierdzają to zarówno bardzo wysoki wskaźnik przedsiębiorczości, jak i fakt, że Hesja należy do najbardziej atrakcyjych lokalizacji dla inwestorów zagranicznych.

Hesja jest jednym z trzech najsilniej rozwiniętych gospodarczo landów w Niemczech. Nominalny produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca w Hesji południowej plasuje się na tym samym poziomie co w Londynie, Paryżu czy Brukseli. 75% PKB wypracowuje tu sektor usług, 25% przypada na przemysł, w szczególności chemiczny, farmakologiczny, motoryzacyjny, elektroniczny oraz maszynowy. Szerokie zastosowanie zaawansowanych technologii, między innymi informacyjnych i komunikacyjnych, ochrony środowiska, biotechnologii oraz techologii materiałowych i nano, stanowi podstawę dynamiki Hesji.

Za słowem „Hesja” kryje się także sukces naukowy, ponieważ istnieje tu mnóstwo uniwersytetów, szkół wyższych i innych placówek, które propagują istotny czynnik rozwoju: wiedzę, i oferują nieprzeciętne możliwości wykształcenia. Wysokie kwalifikacje to heski klucz do przyszłości i osiągnięcia wysokiej stopy życiowej.

Więcej informacji znaleźć można na:

www.invest-in-hessen.de

Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
ul. Kosciuszki 95, lok. 214
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel.: +48 61 6267500
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Hessenkarte
Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.