Samodzielność zawodowa

Tradycyjne drogi do samodzielności zawodowej najczęściej powielały jeden wzorzec: zakład rzemieślniczy, sklep ze sprzedażą detaliczną, własna praktyka u osób wykonujących wolne zawody czy – rzadziej – mały zakład przemysłowy - były zakładane lub przejmowane, często przy posiłkowaniu się kredytami.

Ten wzorzec zmienił się. Sposoby usamodzielniania się przyszłego przedsiębiorcy można podzielić na kilka grup:

  • najmniejsze przedsięwzięcia, zorientowane przede wszystkim na rynki lokalne
  • „klasyczne” przedsiębiorstwa
  • skomplikowane przedsięwzięcia, zwłaszcza w zakresie zaawansowanych technologii, z dużymi potrzebami kapitałowymi i szczególnym profesjonalnym know-how.

W tej chwili panuje boom na najmniejsze przedsięwzięcia, wspomagane szczególnym rodzajem kredytów albo kształtowaniem polityki pracy – traktuje się je jako sposób na wyjście z bezrobocia (jako quasi spółki akcyjne z akcjami skupionymi w ręku emitenta). Szanse przeżycia dla tych miniprzedsiębiorstw otwierają się zwłaszcza w sektorze usługowym i tam są przez wielu, z dobrym skutkiem, wykorzystywane.

Najmniejsze przedsiębiorstwa nie są niczym niezwykłym: w Hesji prawie 50% ze wszystkich 300 000 czynnych jednostek gospodarczych to przedsiębiorstwa jednoosobowe bez pracowników objętych ubezpieczeniami społecznymi. W nowych usługach – komunikacyjnych, internetowych, kulturowych itp. młodzi przedsiębiorcy pracują o wiele częściej samodzielnie nad powierzonymi im projektami niż w tradycyjnie sformalizowanych placówkach.

„Klasyczne” przedsiębiorstwa, związane z rzemiosłem, handlem, usługami hotelarskimi i innymi typowo rzemieślniczymi usługami oraz wolnymi zawodami nadal znajdują się w centrum polityki rządu heskiego, nakierowanej na rozwój klasy średniej. Tutaj tworzone są nowe miejsca pracy, tutaj odbywa się właściwe odmładzanie warstwy przedsiębiorców. Rozwinęły się nowe formy samodzielności zawodowej jak np. franchising i zakładania przedsiębiorstw (management buy-in, buy-out). Procesy planowania, wdrażania i finansowania procesów zakładania przedsiębiorstw stały się bardziej profesjonalne. Bardzo szybko zmieniają się warunki ogólne działalności założycielskiej. Nowe branże (np. usługi telefonii komórkowej), nowe rynki (po rozszerzeniu UE) i nowe warunki ogólne (np. Basel II) wymagają ciągłego dopasowywania się do nich.

Skomplikowane przedsięwzięcia, takie jak te w sektorze zaawansowanych technologii albo usług opartych na najnowszych zdobyczach naukowych, charakteryzują się ponadregionalnym bądź ogólnoświatowym zorientowaniem rynku oraz zwykle dużym zapotrzebowaniem na kapitał. Powiązane zostają innowacje, badania naukowe, rozwój i strategie, rozwija się osobowe i kapitałowe rozwiązania łączone. Jednak to nie one są głównym przedmiotem niniejszej publikacji.

Samodzielność zawodowa oznacza dzisiaj wykorzystanie różnorodnych indywidualnych możliwości gospodarczych, rozpoznanie nowych rynków, poszukiwanie szans mimo ryzyka. W odróżnieniu od minionej dekady i boomu na zakładanie przedsiębiorstw, który wtedy panował, teraz istnieje więcej okazji przejęcia już istniejących przedsiębiorstw, praktyk osób wykonujących wolne zawody, biur. Możliwości rozwoju są teraz jeszcze większe, a rynki wcale nie znajdują się na stałe w określonych rękach.

Dodatkowo bycie panem własnego losu to przecież duża satysfakcja.  

Zajrzyj też na www.existenzgruendung-hessen.de.

Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
ul. Kosciuszki 95, lok. 214
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel.: +48 61 6267500
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.