Centra technologii i innowacji

Centrum Technologii i Innowacji w regionie Frankfurtu nad Menem

Szukacie Państwo siedziby w centrum gospodarczym Frankfurtu nad Menem?

Szukacie Państwo kontaktu z obecnymi tu firmami? U nas znaleźliście Państwo odpowiednie miejsce.

Oferujemy Państwu odpowiednie pomieszczenia o łącznej powierzchni 4000 m.kw., służące indywidualnemu rozwojowi przedsiębiorstwa znajdujące się w odległości 20 minut jazdy samochodem od lotniska we Frankfurcie i mające bardzo dobre połączenie z siecią autostrad. Za rozsądne warunki wynajmujemy biura wyposażone w najnowsze techniki komunikacyjne. Wspieramy Państwa w procedurach urzędowych i administracyjnych, aby start w nowej siedzibie przebiegał pomyślnie.

Oferujemy atrakcyjne powierzchnie biurowe, pomieszczenia szkoleniowe i konferencyjne, system linii telefonicznych w budynku, wydajną centralę telefoniczną, dyżury telefoniczne w razie Państwa nieobecności, kopiarkę i fax, sympatyczną obsługę oraz indywidualne doradztwo, wartościowy przepływ wiedzy, kompetentne doradztwo, szczegółowa informacja i ukierunkowanie - jesteśmy pomocnym partnerem u Państwa boku we wszystkich kwestiach ważnych dla założenia siedziby Państwa firmy. Centrum Technologii, Innowacji i Założycieli (TIGZ) ma bezpośredni udział w rozwoju innowacyjnych firm w regionie. Poprzez włączenie młodych przedsiębiorstw w istniejące sieci wspieramy komunikację i powiązania między firmami.

Kontakt:   TIGZ Technologie-, Innovations- und Gründer/innen-Zentrum GmbH
Ginsheimer Straße 1
D - 65462 Ginsheim-Gustavsburg
e-mail: info@tigz.de
internet: www.tigz.de
telefon: +49 6134 5570
faks: +49 6134 557109

 

Centrum Technologii i Innowacji Darmstadt

Centrum dla młodych przedsiębiorstw w Darmstadt, dzielnica Weststadt

Kontakt:   TIZ   Technologie- und Innovationszentrum Darmstadt
Robert-Bosch-Str. 7
D - 64293 Darmstadt
telefon: +49 6151 8724444
faks:+49 6151 8724445
e-mail: stoecker@pvw.tu-darmstadt.de
internet: www.tiz-darmstadt.de
przedstawiciel: Innovationsgesellschaft Darmstadt mbH
powierzchnia do wynajęcia: 12.500 m.kw.
liczba przedsiębiorstw: ok. 50
osoba do kontaktu: inż. Heiner Stöcker


Cele i powstanie

Aby ułatwić nowym innowacyjnym przedsiębiorstwom start w regionie Darmstadt, szkoły wyższe z regionu razem z miastem i powiatem, z kasami oszczędności, izbami i Centrum Graficznego Przetwarzania Danych utworzyły w nowej biurowej części miasta na zachód od dworca kolejowego Centrum Technologii i Innowacji (TIZ).
W atrakcyjnym miejscu między dworcem a autostradą oferuje się młodym firmom pomieszczenia w interesującym otoczeniu i po rozsądnych cenach.

Rozwój ośrodka

Trzy lata temu Innovationsgesellschaft wynajęła od Fundacji im. Roberta Boscha powierzchnie biurowe. Wyremontowane przez Innovationsgesellschaft pomieszczenia wynajęto powstającym firmom. Firmy osiadłe w regionie wspaniałomyślnie wsparły wymagające nakładu pracy i finansów przedsięwzięcie.

Dzięki temu, że młodzi założyciele firm wykazali duże zainteresowanie Centrum (TIZ), projekt przyczynił się do przekonania dalszych inwestorów do atrakcyjności ośrodka na zachodnim skraju Darmstadt. Istnienie w otoczeniu wielu małych firm jest także ważnym argumentem przemawiającym za założeniem siedziby w ośrodku przez większe firmy technologiczne. 

Powiązanie ze szkołami wyższymi

Szkoły wyższe na różne sposoby  wspierają przejście od nauki do własnego przedsiębiorstwa:

  • Zorientowane na praktykę projekty szkół wyższych w partnerstwie z przedsiębiorstwami  dają szansę powiązania metod, pomysłów i znajomości rynku z inicjatywą założycielską.
  • Grupom założycieli oferuje się możliwości stopniowego przejścia od studiów wyższych do młodego przedsiębiorstwa.
  • W fazie przejściowej istnieje możliwość wspólnego korzystania z pomieszczeń, urządzeń i know-how.
  • Umowy kooperacyjne regulują stosowanie i wykorzystanie na rynku know-how i praw chronionych.

TIZ jako forum dla założycieli firm

Wynajem pomieszczeń jest ważnym zadaniem dla Innovationsgesellschaft, tworzącym podstawę jej dalszej działalności. Już przy pozyskiwaniu nowych najemców prowadzonych jest wiele rozmów z młodymi ludźmi, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanego pomysłu na przedsiębiorstwo. Rozmowy te dotyczą także kwestii pogodzenia studiów z prowadzeniem świeżo założonej firmy, a także sposobów opracowania i wprowadzenia na rynek danego wynalazku. Kontakt z przedsiębiorstwami znajdującymi się w Centrum często prowadzi do rozwinięcia dialogu pomocnegow dalszym działaniu.

Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
ul. Kosciuszki 95, lok. 214
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel.: +48 61 6267500
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.