www.hesja-polska.pl

Handel zagraniczny

Najważniejsi  partnerzy handlowi Hesji w roku 2008

 

Eksport – handel specjalistyczny

Hesja (w mln EUR)

udział w kwocie łącznej (w %)

Francja

4 606

9,0

Wielka Brytania

3 838

7,5

USA

3 811

7,4

Belgia

3 573

7,0

Holandia

3 119

5,8

Włochy

2 961

5,2

Austria

2 689

5,1

Hiszpania

2 129

4,5

Polska

1 808

3,6

eksport do powyższych krajów łącznie

28 534

48,4

eksport Hesji łącznie

51 352

100,0

Źródło: Heski Urząd Statystyczny, wyliczenia HA Hessen Agentur GmbH

 

Francja – najważniejszym partnerem handlowym Hesji z obszaru UE

Większa część heskiego handlu zagranicznego odbywa się wewnątrz Europy: w 2008r. 72,3% eksportu i 67,2% importu przypadało na kraje europejskie. Głównym odbiorcą produktów z Hesji pozostaje Francja (4,6 mld EUR, 9%), za nią plasuje się Wielka Brytania (3,83 mld, 7,5%).

Największym odbiorcą spoza Europy są Stany Zjednoczone (3,81 mld, 7,4%).

 

Import
(handel ogólnie)

Hesja
(w mln EUR)

udział w kwocie
łącznej (w %)

USA

6 429

9,1

Francja

6 331

8,9

Belgia

5 515

7,8

Holandia

5 314

7,5

Włochy

5 027

7,1

Wielka Brytania

4 667

6,6

Chiny

4 645

6,6

Szwajcaria

2 915

4,9

Japonia

2 773

4,9

import z powyższych krajów

43 616

61,7

import Hesji łącznie

70 742

100,0

 Źródło: Heski Urząd Statystyczny, wyliczenia HA Hessen Agentur GmbH

 

Najważniejsze towary eksportowe – chemia i farmaceutyka

Hesja ma silne tradycje jako eksporter produktów chemicznych i farmaceutycznych: blisko 1/4 eksportowanych towarów stanowią produkty z tych właśnie branż. Następne w kolejności są maszyny, pojazdy, części pojazdów i akcesoria (odpowiednio 12,4 i 10,5%) .

W roku 2008 heska gospodarka eksportowała towary o wartości 51,4 mld EUR – o 4,6% więcej niż w roku poprzednim. Również import wzrósł i wyniósł 70,7 mld EUR.

 

Grupy produktów
(wyroby gotowe)

Eksport w r. 2008
w mln EUR

Import w r. 2008
w mln EUR

chemia i farmaceutyka

12 745

8 499

maszyny

6 375

8 140

pojazdy, części pojazdów i akcesoria

5 381

10 823

elektrotechnika

5 081

9 308

produkty z żelaza i metali

3 629

3 888

mechanika precyzyjna i optyka

3 020

3 504

wyroby z tworzyw sztucznych

1 360

996

papier, wyroby papiernicze, poligrafia

1 342

924

wyroby z kauczuku

1 268

1 151

Źródło: Heski Urząd Statystyczny, wyliczenia HA Hessen Agentur GmbH

Więcej informacji znaleźć można na:

www.invest-in-hessen.de

www.hesja-polska.pl

Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
ul. Kosciuszki 95, lok. 214
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel.: +48 61 6267500
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.