www.hesja-polska.pl

Nauka i oświata

Hesja zdobyła 8. miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnych regionów Europy. Działa tu 26 szkół wyższych i ponad 20 instytutów badawczych. Zapewniają one solidne wykształcenie oraz optymalne warunki badań.

W zestawieniu z innymi krajami związkowymi (z wyłączeniem landów będących jednocześnie miastami, jak Berlin czy Hamburg) Hesja zatrudnia najwięcej osób w obszarach R&D.

wissenschaft beschäftigung

Hesja stawia na przemyślany transfer wiedzy i technologii. M.in. dzięki niemu mogły powstać takie wynalazki jak aparat fotograficzny Leica, kolej Transrapid, ciekły kryształ firmy Merck, wykorzystywany do produkcji monitorów LCD, insulina lub najsilniejsze na świecie napędy lokomotyw.

www.hesja-polska.pl

Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
ul. Kosciuszki 95, lok. 214
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel.: +48 61 6267500
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.