Innowacyjność

Hesja zajmuje jedno z pierwszych miejsc w rankingu najbardziej innowacyjnych regionów Europy.

Działa tu 38 szkół wyższych, 8 Instytutów Maxa Plancka, 8 Instytutów Fraunhofera, 5 Instytutów Badawczych Gotfryda Wilhelma Leibniza oraz jeszcze 40 innych instytutów badawczych. Zapewniają one solidne wykształcenie oraz optymalne warunki badań.

Hesja stworzyła również unikalny ekosystem wspierający start-upy. Działa tu ok. 40 inicjatyw networkingowych i klastrowych, zrzeszających prawie 35 000 członków oraz ok. 80 centrów biznesu i nowych technologii. Głównym punktem kontaktowym dla start-upów oraz firm fin-tech jest frankfurcki TechQuartier - społeczność zrzeszająca ponad 600 start-upów. Wskaźnik liczby start-upów na 1 000 mieszkańców wynosi tu 7,4 (średnia dla całych Niemiec to 6,5).

Hesja stawia na przemyślany transfer wiedzy i technologii. M.in. dzięki niemu mogły powstać takie wynalazki jak aparat fotograficzny Leica, kolej Transrapid, ciekły kryształ firmy Merck, wykorzystywany do produkcji monitorów LCD, insulina lub najsilniejsze na świecie napędy lokomotyw.

Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
ul. Kosciuszki 95, lok. 214
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel.: +48 61 6267500
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.