www.hesja-polska.pl

Innowacyjność

Hesja zajmuje jedno z pierwszych miejsc w rankingu najbardziej innowacyjnych regionów Europy.

Działa tu 38 szkół wyższych, 8 Instytutów Maxa Plancka, 8 Instytutów Fraunhofera, 5 Instytutów Badawczych Gotfryda Wilhelma Leibniza oraz jeszcze 40 innych instytutów badawczych. Zapewniają one solidne wykształcenie oraz optymalne warunki badań.

Hesja stworzyła również unikalny ekosystem wspierający start-upy. Działa tu ok. 40 inicjatyw networkingowych i klastrowych, zrzeszających prawie 35 000 członków oraz ok. 80 centrów biznesu i nowych technologii. Głównym punktem kontaktowym dla start-upów oraz firm fin-tech jest frankfurcki TechQuartier - społeczność zrzeszająca ponad 600 start-upów. Wskaźnik liczby start-upów na 1 000 mieszkańców wynosi tu 7,4 (średnia dla całych Niemiec to 6,5).

Hesja stawia na przemyślany transfer wiedzy i technologii. M.in. dzięki niemu mogły powstać takie wynalazki jak aparat fotograficzny Leica, kolej Transrapid, ciekły kryształ firmy Merck, wykorzystywany do produkcji monitorów LCD, insulina lub najsilniejsze na świecie napędy lokomotyw.

www.hesja-polska.pl

Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
ul. Kosciuszki 95, lok. 214
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel.: +48 61 6267500
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.