www.hesja-polska.pl

Targi Frankfurckie

Targi Frankfurckie, organizując ponad 70 imprez targowych i wystaw, w tym 13 międzynarodowych imprez we Frankfurcie, należą do czołowych spółek targowych na świecie. Główne imprezy koncentrują się na dobrach konsumpcyjnych, włókiennictwie, środkach transportu i komunikacji. Oprócz tego odbywają się tu takie imprezy jak Międzynarodowy Salon Samochodowy IAA, Frankfurckie Targi Książki, a w branży chemicznej ACHEMA.
Zakres zadań:   W rezultacie wprowadzenia strategii globalizacyjnej Targi Frankfurckie budowały od 1987 roku światową sieć dystrybucji i organizowania imprez targowych: obecnie istnieją 64 przedstawicielstwa zagraniczne obejmujące swym zasięgiem 103 kraje, działa sześć samodzielnych spółek-córek w Tokio, Atlancie, Hongkongu, Singapurze, Sao Paulo i New Delhi, odbywają się 73 imprezy, w tym 20 w Ameryce Łacińskiej, 18 w Azji i rejonie Pacyfiku, 5 w Stanach Zjednoczonych i 8 w Europie poza Niemcami.

Wyraźnemu rozbudowaniu powinien ulec dotychczasowy cel, jakim jest oferowanie wystawcom na całej kuli ziemskiej wyspecjalizowanego cyklu imprez targowych wraz z pakietami usług okołotargowych (budowa stoisk, reklama, usługi wydawnicze i PR).
Kontakt:   e-mail: info@messefrankfurt.com
internet: www.messefrankfurt.com
telefon: +49 69/75 75 - 0
faks: +49 69/75 75 - 64 33
www.hesja-polska.pl

Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
ul. Kosciuszki 95, lok. 214
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel.: +48 61 6267500
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.