Bankowość

Frankfurt jest jednym z najważniejszych centrów finansowych świata. To tutaj siedzibę ma Europejski Bank Centralny oraz Niemiecki Bank Federalny. We Frankfurcie zlokalizowanych jest 39 siedzib banków niemieckich oraz 158 banków zagranicznych. Łącznie w sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych pracuje w Hesji 144,5 tys. osób, co stanowi 5,4% wszystkich zatrudnionych.

Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych jest jedną z największych giełd świata i największą w Niemczech. Jedną z największych giełd terminowych jest EUREX również z siedzibą we Frankfurcie. Działa tu również House of Finance: Centrum Edukacji Sektora Finansowego – „Niemiecki Uniwersytet Finansowy”.

Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
ul. Kosciuszki 95, lok. 214
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel.: +48 61 6267500
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.