Praca i zatrudnienie

W Hesji zatrudnionych jest blisko 2,7 mln osób. Branże zatrudniające najwięcej pracowników to m.in.:

- przemysł wytwórczy (16,7%)

- przemysł motoryzacyjny (handel, konserwacja i naprawa pojazdów) (13,4%)

- logistyka (7,3%)

- ochrona zdrowia (6,9%)

- bankowość i ubezpieczenia (5,4%).

Stopa bezrobocia w Hesji wynosi 4,9% (dla całych Niemiec: 5,3%). Taki sam wskaźnik dotyczy młodzieży (15-24 lata zgodnie z definicją ONZ), co jest wynikiem znacznie niższym niż wynosi średnia dla całych Niemiec (6,4%) oraz średnia dla Unii Europejskiej (15,4%).

Hesja kładzie silny nacisk na kształcenie zawodowe. 18 szkół wyższych w Hesji oferuje łącznie 146 kierunków organizowanych w trybie dualnym, we współpracy z przedsiębiorcami. Co roku jest tu podpisywanych ok. 38 000 umów o kształcenie dualne.

Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
ul. Kosciuszki 95, lok. 214
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel.: +48 61 6267500
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.